Waar gewoon en bijzonder elkaar ontmoeten


Het Quality of Life Centre is een kennispraktijk die wil bijdragen aan een mooi en waardevol leven van mensen die zijn aangewezen op intensieve zorg. Kinderen en volwassenen met licht verstandelijke - (LVB) tot zeer ernstig verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB), inclusief het netwerk om hen heen. Komen personen met (Z)E(V)MB doorgaans op de laatste plaats, bij ons staan ze model voor andere zorgvragers.


 

Health Deal 2020 - 'Simply Connected'

'Maatwerk kind en gezin'

Mooi en waardevol leven samen

Mooi en waardevol leven samen

Om betekenis te geven aan je leven, moet je 'jezelf kunnen zijn' of dit leren ontdekken. Het gevoel hebben dat je 'er toe doet' en dat je zelf kunt bepalen hoe je jouw leven inricht. Het vraagt ook om ontplooiingskansen en dat je daarbij mag leren op jouw manier. In dit levensproces zijn we aangewezen op anderen. Op zich geen probleem zolang er maar sprake is van gelijkwaardigheid. Voor 'zorgintensieve' personen geldt die afhankelijkheid dag in dag uit, 24/7. Dìe afstemming en relatie bepaalt de kwaliteit van hun leven. Het Quality of Life Centre richt zich daarom niet alleen op de persoon zelf maar ook op het netwerk eromheen. Samen op weg en richting geven aan een mooi leven met elkaar. 

Onze motivatie
‘Ontluikende kennis voor kwetsbare mensen, kennis die uitvliegt over grenzen’

Voor wie zijn we er?

Een mooi en waardevol leven voor mensen met complexe intensieve ondersteuningsvragen, dat is wat we beogen. Onze ambitie is om duurzame oplossingen te bieden voor problemen die dat in de weg staan en om de kansen te grijpen, die het mogelijk maken. Daarom richten we ons ook op direct en indirect betrokkenen bij deze groep mensen. Zorgintensieve personen zelf, het (in)formele netwerk om hen heen en partijen uit de buitenwereld die iets kunnen betekenen in dit maatschappelijke emancipatie proces.

Kinderen en volwassenen

Zorgintensieve persoon zelf

Kinderen en volwassenen
Image

Buitenwereld

Indirect betrokkenen bij de persoon

 • Overheid en financiers
 • Ontwikkelaars kennisproducten
 • Leveranciers kennisproducten
 • Opleidingen en wetenschap
Image

Leefwereld

Informeel netwerk van de persoon

 • Ouders en gezinsleden
 • Verwanten, familie, vrienden, kennissen, buren
 • Mantelzorgers en vrijwilligers
Image

Systeemwereld

Formeel netwerk van de persoon
 • (Para)medici, verpleging, revalidatie
 • Verzorging: comfort, palliatief, complementair
 • Begeleiding, (speciaal) onderwijs

Een landelijke en onafhankelijke organisatie

Een landelijke en onafhankelijke organisatie

Wij zijn een landelijke en onafhankelijke organisatie met know-how voor 'zorgintensieve' personen en hun netwerk. Ons aanbod geldt voor ieder van hen afzonderlijk maar ook voor hen samen, en daar ligt de uitdaging. Wij willen de kloof overbruggen tussen gewoon en bijzonder, tussen visie en realiteit, tussen zorg en onderwijs en tussen leef- en systeemwereld.

Image Image

Verbonden door kennis en kwaliteit

Het denk- en werkkader genaamd ‘Floreren & Stimuleren’ is bedoeld voor de ondersteuning bij mooi leven voor mensen met EMB en de mensen om hen heen (welzijn, zorg en leren). Het bestaat uit:

 1. Normatief denkkader met normatieve uitgangspunten voor een mooi leven met goede zorg en passend onderwijs (algemene standaard).
 2. Methodisch werkkader, gebaseerd op het denkkader, in de vorm van een cyclisch stappenplan voor integrale ondersteuning van kind en gezin (maatwerkstandaard)
 3. Persoonlijke maatwerktool, gebaseerd op het denk- en werkkader, in de vorm van een digitaal platform voor kind en gezin.

‘Floreren & Stimuleren’ is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en ervaringskennis, algemeen en doelgroep-specifiek. Het instrumentarium dat beschikbaar is bij het normatief denkkader, kan worden toegepast tijdens de verschillende stappen van het methodisch werkkader. Aangezien deze stappen onderdeel zijn van een standaard zorgproces en  methodische cyclus (beeldvorming, advies, planning, uitvoering en evaluatie), is het werkkader herkenbaar en goed toepasbaar.  Het standaard zorgproces is als een soort routeplanner opgenomen in de persoonlijke maatwerktool van kind en gezin. Betrokkenen kunnen worden toegelaten tot dit platform en zo bijdragen aan maatwerk voor kind en gezin, op weg naar een mooi leven.

  De reis van kennis

  Wat doen we?

  Kennis (door)ontwikkelen
  en op maat toepasbaar maken

  Kennis toegankelijk maken
  en eenduidig beschikbaar stellen

  Waarde(n)vol maatwerk

  Waarde(n)vol maatwerk

  Bij een mooi leven hoort standaard een fijne woonplek en een stimulerende leefomgeving met een eigen leefstijl, floreren en leren, erbij horen en betekenisvolle activiteiten. Deze levensbehoeften gelden ook voor mensen met intensieve ondersteuningsvragen. Alleen zijn ze voor hen minder makkelijk bereikbaar. Daarom is maatwerk noodzakelijk. 

  Waarom maatwerk?
  Maatwerkstandaard
  Image

  Echt samenwerken

  Onze partners

  We zijn een netwerkorganisatie en willen onze doelen realiseren in samenwerking met diverse vertegenwoordigers van zorgintensieve personen en hun leefwereld, systeemwereld maar ook de grote buitenwereld. Als partner vergroot u het draagvlak van uw eigen activiteiten en plaatst deze in een breder perspectief. U verbindt zich aan de missie en doelstelling van het Quality of Life Centre op een manier die we samen afspreken. 

  Onze partners (19)
  Zorgaanbieder
  Image
  Philadelphia ondersteunt door heel Nederland mensen met een beperking en helpt zo iedereen om het beste uit zichzelf te halen.
  Naar website
  E-health
  Image
  Met 'Passief Beweeg' technologie ontspanning en vitaliteit bieden als wapen tegen stress, depressie en bewegingstekort.
  Naar website
  Ouders
  Image
  Wij willen zorg en leven integreren en staan voor de verbinding tussen zorgvrager, verwanten, vrijwilligers en professionals
  Naar website
  Beroepsonderwijs
  Image
  Iedere dag zien wij producten, diensten en oplossingen die er gisteren nog niet waren. Saxion vindt dat de mens in dit proces centraal moet staan.
  Naar website
  E-health
  Image

  Jouw Omgeving is een (beveiligde) online omgeving die integrale zorg mogelijk maakt. Wij staan voor transparantie en zoveel mogelijk eigen regie.

  Naar website
  E-health
  Image

  Met behulp van de ICF- Taksatieschaal, kan iedereen de eigen zorg- en hulpvraag (per functie en minuten per dag) exact in beeld brengen

  Naar website