Kennispraktijk voor intensieve zorgvragen


Het Quality of Life Centre is een kennispraktijk en wil bijdragen aan een goed leven voor mensen die zijn aangewezen op intensieve zorg. Denk aan kinderen en volwassenen met een (progressief) ziektebeeld, (licht) verstandelijke - (LVB) of (ernstig) meervoudige beperking (EMB).

We verbinden wetenschappelijke - en praktijkkennis en ontsluiten het voor de dagelijkse praktijk van zorgintensieve gezinnen. Dit doen we met waarde gedreven zorgconcepten. Wij voorzien betrokkenen van tools die het gezamenlijke belang vooropstellen, het onderlinge contact betekenis geven en benodigde samenwerking tot een feest maken. Ons werk kenmerkt zich door een holistische benadering en een methodische aanpak, die ruimte biedt aan (specialistisch) maatwerk. Gewoon waar mogelijk en maatwerkondersteuning waar nodig. Mensgerichte zorg en kwaliteit van leven zijn leidend. Komen personen met EMB en hun gezin doorgaans op de laatste plaats, bij ons staan ze model voor andere zorgvragers.


 

Health Deal EMB - 2021 - 'Simply Connected'

'Maatwerk kind en gezin'

Een goed leven met elkaar 

Mooi en waardevol leven samen

Om betekenis te geven aan je leven, moet je 'jezelf kunnen zijn' of dit leren ontdekken. Het gevoel hebben dat je 'er toe doet'. Dat je zelf kunt bepalen hoe je jouw leven inricht, met kansen om te leren, op jouw manier. In dit levensproces zijn we aangewezen op anderen. Als je een intensieve zorgvraag hebt, geldt die afhankelijkheid van anderen, dag in dag uit, 24/7. De kwaliteit van de relatie met anderen bepaalt daarom voor een groot deel, de kwaliteit van leven. Het Quality of Life Centre richt zich daarom niet alleen op de persoon zelf maar ook op het netwerk eromheen. Samen op weg en richting geven aan een goed leven met elkaar.

Onze motivatie
‘Ontluikende kennis voor kwetsbare mensen, kennis die uitvliegt over grenzen’

Voor wie zijn we er?

Een mooi en waardevol leven voor mensen met  intensieve zorgvragen, dat is wat we beogen. Onze ambitie is om duurzame oplossingen te bieden voor problemen die dat in de weg staan en om de kansen te grijpen, die het mogelijk maken. Daarom richten we ons ook op direct - en indirect betrokkenen bij deze groep mensen. Zorgintensieve personen zelf, het (in)formele netwerk om hen heen en partijen uit de buitenwereld die iets kunnen betekenen in dit maatschappelijke emancipatie proces.

Kinderen en volwassenen

Zorgintensieve persoon zelf

Kinderen en volwassenen
Image

Buitenwereld

Indirect betrokkenen bij de persoon

 • Overheid en financiers
 • Ontwikkelaars kennisproducten
 • Leveranciers kennisproducten
 • Opleidingen en wetenschap
Image

Leefwereld

Informeel netwerk van de persoon

 • Ouders en gezinsleden
 • Verwanten, familie, vrienden, kennissen, buren
 • Mantelzorgers en vrijwilligers
Image

Systeemwereld

Formeel netwerk van de persoon
 • (Para)medici, verpleging, revalidatie
 • Verzorging: comfort, palliatief, complementair
 • Begeleiding, (speciaal) onderwijs

Een landelijke en onafhankelijke organisatie

Een landelijke en onafhankelijke organisatie

Wij zijn een landelijke en onafhankelijke organisatie met know-how voor 'zorgintensieve' personen en hun netwerk. Ons aanbod geldt voor ieder van hen afzonderlijk maar ook voor hen samen, en daar ligt de uitdaging. Wij willen de kloof overbruggen tussen gewoon en bijzonder, tussen visie en realiteit, tussen zorg en onderwijs en tussen leef- en systeemwereld.

Image Image

Verbonden door kennis en kwaliteit

  Onze aanpak om kwaliteit van leven voor mensen met intensieve zorgvragen beter mogelijk te maken, is gebaseerd op het advieskader ‘Floreren & Stimuleren’. Dit kader bestaat uit wetenschappelijke inzichten en ervaringskennis, algemeen en doelgroep-specifiek, op drie niveaus:

  1. Een moreel kompas met uitgangspunten voor ‘mens zijn’ in het algemeen, met erkenning van diversiteit en intensieve zorgvragen in de samenleving als ‘gewoon’.
  2. Een cyclisch stappenplan voor integrale ondersteuning van mensen met intensieve zorgvragen en hun gezin, voor een goed leven.
  3. Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) in de vorm van een digitaal platform voor de persoon. Hier wordt informatie vastgelegd en beheerd door hem/haarzelf (al dan niet met hulp). Betrokkenen kunnen worden toegelaten tot dit platform en zo bijdragen aan gewenste en benodigde ondersteuning, voor een goed leven.

  De reis van kennis

  Wat doen we?

  Kennis (door)ontwikkelen
  en op maat toepasbaar maken

  Kennis toegankelijk maken
  en eenduidig beschikbaar stellen

  Waarde(n)vol maatwerk

  Waarde(n)vol maatwerk

  Bij een mooi leven hoort standaard een fijne woonplek en een stimulerende leefomgeving met een eigen leefstijl. Floreren en leren, erbij horen en deelnemen aan betekenisvolle activiteiten. Deze levensbehoeften gelden ook voor mensen met intensieve zorgvragen. Alleen voor hen, zijn ze minder makkelijk bereikbaar. Daarom is zorg en ondersteuning op maat, noodzakelijk. 

  Waarom maatwerk?
  Advieskader voor maatwerk
  Image

  Echt samenwerken

  Onze partners

  We zijn een netwerkorganisatie en willen onze doelen realiseren in samenwerking met diverse vertegenwoordigers van zorgintensieve personen en hun leefwereld, systeemwereld maar ook de grote buitenwereld. Doel van de samenwerking is om samen waarde toe te voegen aan de bestaande situatie. Partners verbinden zich aan de missie en doelstelling van het Quality of Life Centre en zijn voor elkaar van betekenis. Hoe precies? Dat wordt onderling  afgesproken. 

  Onze partners (18)
  Zorgadvieswinkel 

  Image

  Beleefstijl Salland is een zorg-advieswinkel waar je je breed kunt oriënteren op  zorgoplossingen in elke fase van je leven. 

  Naar website
  E-health
  Image
  Met 'Passief Beweeg' technologie ontspanning en vitaliteit bieden als wapen tegen stress, depressie en bewegingstekort.
  Naar website
  Ouders
  Image
  Wij willen zorg en leven integreren en staan voor de verbinding tussen zorgvrager, verwanten, vrijwilligers en professionals
  Naar website
  Beroepsonderwijs
  Image
  Iedere dag zien wij producten, diensten en oplossingen die er gisteren nog niet waren. Saxion vindt dat de mens in dit proces centraal moet staan.
  Naar website
  E-health
  Image

  Jouw Omgeving is een (beveiligde) online omgeving die integrale zorg mogelijk maakt. Wij staan voor transparantie en zoveel mogelijk eigen regie.

  Naar website
  E-health
  Image

  Met behulp van de ICF- Taksatieschaal, kan iedereen de eigen zorg- en hulpvraag (per functie en minuten per dag) exact in beeld brengen

  Naar website