Onafhankelijk advies


Het leven van een ‘zorggezin’ draait vaak om ziekte en zorg. Een gezinslid met intensieve zorgvragen is non-stop (een leven lang) aangewezen op hulp en topzorg. Mantelzorg en professionele zorg die naadloos moet aansluiten bij de zorgvrager en het gezin. Ons versnipperde zorgsysteem, maakt dat niet eenvoudig. De geld gedreven zorgstructuur verscheurt zowel het gezin als de zorgvrager. Inmiddels vervullen onafhankelijke cliëntondersteuners een verbindende rol. Ze coördineren lastige zorgzaken en regelen dat het gezin niet verder wegzakt in het zorgmoeras. Ze zijn van grote betekenis voor veel zorgintensieve gezinnen. Maar daarmee zijn we er nog niet… Wat nog steeds ontbreekt in het zorg-snippersysteem, is (een formele positie voor) preventief advies op maat. Niet uit de losse pols maar gebaseerd op een onafhankelijk advieskader dat ruimte biedt voor gespecialiseerd en persoonlijk advies op maat. 

Onafhankelijk advies ...  

 

Onafhankelijk advies aan de voorkant van je -levenslange en levensbrede- zorgtraject, maar ook bij andere ‘life-events’. Mijlpalen die vragen om heldere, holistische beeldvorming en advies op maat. Advies van iemand met verstand van zaken (op jouw vlak), die ingeschakeld kan worden voor een pas op de plaats. Een adviseur met visie en vakmanschap, op wie je kortdurend beroep kunt doen, op het moment dat jij het nodig hebt. Advies dat uitgaat van kansen en mogelijkheden voor de persoon om een goed leven te leiden, en daarbij rekening houdt met drempels en beperkingen die er zijn.

 

QoL Adviesdiensten


Om het gat te dichten, ontwikkelde het Quality of Life Centre deze preventieve dienstverlening. In nauwe samenwerking met Zorgadvieswinkel Beleefstijl Salland, wordt dit aangeboden voor personen met intensieve zorgvragen, en de mensen om hen heen. Met onze unieke aanpak doorbreken we de vicieuze cirkel van probleemgestuurde zorg en dragen we bij aan waarde gestuurde zorg op maat. Zorg die past bij het leven van de zorgvrager, die tegemoet komt aan de motivatie van de zorgverlener en die ook vele malen goedkoper zal uitpakken dan nu het geval is.

Voor meer informatie lees onze brochures.


Brochure adviesdienst voor kind en jeugd met intensieve zorgvragen


Klant 
Verwijzer
Inkoper