Training

Mijn levensverhaal


De levensverhalen-interventie is bedoeld voor het verminderen van depressieve- en trauma-gerelateerde klachten en het bevorderen van het welbevinden bij personen met lichte verstandelijke beperkingen (LVB). Levensgebeurtenissen staan centraal en krijgen een plek in de persoonlijke levenslijn. Na deze training breng je de interventie in je eigen praktijk.

Inschrijven
Download flyer
 

Samenvatting

Een meerdaagse training van therapeut en co-therapeut voor toepassing van de narratieve interventie ‘Mijn levensverhaal’, ontdekkingstocht naar mijzelf’. Deze levensverhalen-interventie is bedoeld voor het verminderen van depressieve- en trauma-gerelateerde klachten en het bevorderen van het welbevinden bij personen met lichte verstandelijke beperkingen. Het richt zich op het versterken van de eigen identiteit en vermogens. Levensgebeurtenissen staan centraal en krijgen een plek in de persoonlijke levenslijn. Daarbij wordt rekening gehouden met de cognitieve mogelijkheden en beperkingen. 


Aanleiding

Verhalen van mensen met een verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid (IQ-range 60-85) en met depressieve- of trauma-gerelateerde klachten, zijn vaak verzadigd met pijnlijke gebeurtenissen. Er is weinig aandacht voor hun eigen kracht. Eigen vermogens worden niet aangesproken. Zo wordt een kwetsbare identiteit en een negatief zelfbeeld in stand gehouden. Klachten blijven bestaan. 

De interventie: ‘Mijn levensverhaal, ontdekkingsreis naar mijzelf’ brengt daar verandering in. Het richt zich op het behandelen van klachten en op het versterken van de eigen identiteit en vermogens, door het integreren van levensgebeurtenissen in de eigen levenslijn. Er wordt rekening houden met de cognitieve mogelijkheden en beperkingen van de persoon in kwestie. 

De interventie biedt ruimte aan het unieke persoonlijke verhaal. Er wordt stil gestaan bij pijnlijke- en fijne, kostbare herinneringen. Erkenning en bevestiging van beide verhaallijnen hebben grote invloed op de geestelijke gezondheid, het welbevinden en de identiteit.

De interventie wordt aangeboden in groepsverband (max acht jongeren of volwassenen), onder leiding van twee personen, een therapeut en een co-therapeut. Om deze professionals te bekwamen in die rol, is de training: ‘Mijn levensverhaal’, bedoeld. 


Image

De training 'Mijn Levensverhaal'


Doel van de training

Deelnemers kunnen en mogen na het volgen van de training, de levensverhaleninterventie ‘Mijn levensverhaal, ontdekkingsreis naar mijzelf’, toepassen in de eigen werksetting. 


Leerdoelen 

Om de levensverhaleninterventie te kunnen toepassen in de praktijk is een tweedaagse training vereist in combinatie met een terugkom- (reflectie)dag. De training ‘Mijn levensverhaal’ maakt professionals bekwaam om als therapeut of co-therapeut de interventie toe te passen in de eigen behandelpraktijk. 

De training is bedoeld voor therapeuten die met de interventie aan de slag gaan. Zij leren door een narratieve bril te kijken naar de verhalen van deelnemers aan de interventie. Ze nemen de rol aan van hun medereiziger.

Dag 1. Theorie over de positieve psychologie, narratieve- en life review therapie. 
Dag 2. Leren werken met de interventie.

Na de tweedaagse training breng je de interventie in de praktijk en is er na vier maanden een terugkom- (reflectie)dag. Tijdens deze dag en jaarlijkse intervisiebijeenkomsten worden ervaringen uitgewisseld en wordt gewerkt aan verdere professionalisering. Persoonlijke presentaties staan hierbij centraal. 

Na de training is de deelnemer (therapeut) in staat om de interventie aan te bieden in samenwerking met een getrainde co-therapeut. Een co-therapeut werkt daarbij onder supervisie van de therapeut.

Kennis
De deelnemer heeft inzicht verkregen in:

 • positieve psychologie, specifiek life-review- en narratieve therapie;
 • de interventie ‘Mijn levensverhaal, ontdekkingsreis naar mijzelf';
 • mogelijkheden en beperkingen van de interventie voor de doelgroep.

Toepassing
De deelnemer heeft vaardigheden ontwikkeld:

 • in het narratief werken;
 • in het narratief luisteren;
 • in het narratief spreken en vragen stellen;
 • om op een veilige manier te spreken over pijnlijke en moeilijke gebeurtenissen;
 • in groepsdynamiek.

Voor wie?

De tweedaagse training (inclusief terugkom- (reflectie)dag) is bedoeld voor psychologen, orthopedagogen, verpleegkundig specialisten en psychiaters (hoofd therapeut) en voor andere zorgprofessionals (co-trainer).

Voor allen geldt:

 • betrokken zijn bij de behandeling van mensen met psychische problemen en een verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid;
 • zich willen verdiepen in de positieve psychologie;
 • zich willen bekwamen in de levensverhaleninterventie: ‘Mijn levensverhaal, een ontdekkingsreis naar mijzelf’.

Wanneer?

De tweedaagse training wordt op 16 en 17 september 2021 aangeboden en daarna op 18 en 19 november 2021*). De trainingsdata voor 2022 wordt in het najaar bekend gemaakt. 

*) bij aanmelding van minimaal 6 en maximaal 10 personen per training.


Docent

Dr. Janny Beernink-Wissink. Zij is werkzaam als gz-psycholoog en senior onderzoeker bij Dr. Bosman, extern lid van het StoryLab aan de Universiteit van Twente en medeoprichtster van het Nederlands/Vlaams netwerk capability benadering in het sociaal domein. Verder is zij werkzaam als docent vanuit ‘Beernink Praktijk Narratief Werken’, en is zij verbonden aan het Quality of Life Centre.


Waar?

Locatie Utrecht


Werkmateriaal en literatuur

In de training wordt gewerkt met een trainingsboek, een uitgebreide handleiding en een voor-gestructureerd werkboek.

Deelnemers ontvangen op de eerste trainingsdag: 

 • het trainingsboek voor (co)therapeuten;
 • de handleiding voor (co)therapeuten;
 • twee werkboeken voor deelnemers aan de levensverhaleninterventie.

Zelf aan te schaffen voor gebruik bij de interventie na scholing 

 • Extra werkboeken á €38,00 voor deelnemers aan de interventie bij uitgeverij Eburon.
 • Kwaliteitenspel: €29,95 Auteur: P. Gerrickens.
 • Waarden en normen spel: €32,95 Auteur: P. Gerrickens, M. Verstege en Z. van Dun.
 • Eigenwijsjes: coachingskaartjes: €9,95 Dubbelzes Uitgeverij.

Aanbevolen literatuur 

 • Bohlmeijer, E.T., Bolier, L., Westerhof, G.J. & Walburg, J.A. (red.) (2014). Handboek Positieve psychologie – Theorie, onderzoek & toepassingen. Amsterdam: Boom.
 • Dösen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum.
 • White, M. (2009). Narratieve therapie in de praktijk. Amsterdam: Hogrefe Uitgevers.

Opleidingskosten

€850,00 per persoon (vrij van BTW).

De prijs is inclusief:
- trainingsboek, handleiding en twee werkboeken;
- catering tijdens de trainingsdagen.

Voor een in-company training (op locatie) geldt een aangepast tarief.


Erkende interventie

De levensverhaleninterventie ‘Mijn Levensverhaal, ontdekkingsreis naar mijzelf’ is een erkende interventie in de GGZ met eerste aanwijzingen voor effectiviteit. Zie de website van het Trimbos Instituut en Zorginstituut Nederland. De interventie is ontwikkeld door dr. Janny Beernink-Wissink in samenwerking met de Universiteit Twente.


Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat als ze de trainingsdagen en de terugkom- (reflectie)dag aanwezig zijn geweest.


Inschrijven

Wil je deelnemen aan de training ‘Mijn levensverhaal’, vul dan onderstaand formulier in. We laten zo snel mogelijk van ons horen.


  Je voorkeur voor lesmaand met na vier maanden een terugkom- (reflectie)dag:

  Les locatie
  Wijhe - Nabij station en gratis parkeren
  Utrecht - Nabij station