Motivatie


Samen leven zou mooi en gewoon moeten zijn, niet zo moeizaam en ingewikkeld. We zijn nu eenmaal aangewezen op elkaar, ook in de zorg. Gek genoeg verdwalen we dan in systemen die alles voor ons regelen. Waarom niet gewoon luisteren naar elkaar en bij de essentie blijven: Hoe kan zorg waarde toevoegen aan het leven van mensen met intensieve zorgvragen? Dit verschilt van persoon tot persoon. Om het leven van deze mensen mooier te maken, kunnen we hier niet langer aan voorbij gaan.

 

Kwaliteit van leven voor EMB beter mogelijk maken

Het imago van mensen met EMB is het laatste decennium aanzienlijk veranderd. Van zeer gehandicapte personen, die slechts goede verzorging nodig hebben, werden zij mensen met een stem en mogelijkheden. Iedereen heeft recht op kwaliteit van leven. Hoe we dit samen vorm kunnen geven, is nog steeds lastig. Niet alleen door de veelheid complexe zorgvragen, maar ook onder invloed van onze samenleving. ‘Gewoon en bijzonder’ ontmoeten elkaar nog maar mondjesmaat. Daarnaast is het betrokken overheids-, medisch en -sociale domein, een krachtenveld waar je u tegen zegt.

Kinderen met handen voor de ogen
Copyright - Enablin+ 2018

Gefragmenteerde zorg is aan de orde van de dag en de onderlinge samenwerking is vaak niet optimaal. Deze schraalheid treft niet alleen de personen zelf, maar ook de mensen om hen heen. De formele systeemwereld en de informele leefwereld liggen soms ver uit elkaar en ondanks een tomeloze inzet van velen, wordt de plank ook vaak misgeslagen. Dit leidt tot verlies voor alle betrokkenen. Bezuinigingen maken het er niet beter op en wetten en transities bieden nog steeds geen oplossing.

Hoe komen we tot een beter leefbare samenleving waar iedereen ertoe doet? Hoe neem je volwaardig deel aan die samenleving en hoe ontstijg je je diagnose? Hoe benut je jouw mogelijkheden optimaal? Hoe geef je betekenis aan je leven en hoe richt je het in, samen met mensen die het waardevol vinden om er voor jou te zijn tijdens deze zoektocht naar geluk. Quality of Life Centre zet zich hiervoor in, samen met haar partners.