Over ons 2016-11-12T14:55:48+00:00

Over ons

Aan de hand van ‘Good Practices’ willen we meer richting geven aan de kwaliteit van leven voor personen met CISN, ook na 2017 als het Enablin+ project wordt afgerond. De kennis moet daadwerkelijk bij de mensen met CISN zelf komen en beschikbaar blijven.

Missie

Liefdevolle zorg en een goed leven voor mensen met ‘complexe en intensieve ondersteuningsvragen’,  tevreden ouders vol geloof en vertrouwen, bekwaam personeel, werkplezier, voldoening en trots

Ons vizier

We behartigen en bepleiten het belang van een goed leven voor mensen met CISN. Een leven waarin zij kunnen floreren en leren, met een leefstijl die past bij individuele ondersteuningsvragen en wensen. We expliciteren en vertegenwoordigen datgene wat eigen regie en kwaliteitsbeleving teweegbrengt. We benutten daarbij kennis van alle betrokkenen, en stimuleren de toepassing ervan in de dagelijkse praktijk. Het Quality of Life Centre opereert onafhankelijk. Middels partnership wordt veel ruimte geboden voor invloed, betrokkenheid en samenwerking.

  • Bekijk de voordelen van partnership

Ons ontstaan

Het QoL Centre is een ‘spin-off’ van het internationale samenwerkingsverband Enablin+ (2014-2017). In dit project werken universiteiten en kenniscentra uit acht landen samen, om Quality of Life voor kinderen en jongeren met complex intensive support needs (CISN), beter mogelijk te maken www.enablinplus.eu.

Enablin+

Het QoL Centre is een initiatief van het Enablin+ samenwerkingsverband. Hier werd in de afgelopen 2 jaar, op systematische wijze, kennis doorontwikkeld. Daarnaast zijn inmiddels diverse Practices uit het veld, gekwalificeerd tot Good Practice (denk aan: BIM, de liedjeskist, de kracht van eenvoud, ervaar het maar, Vita Motion TMS, de klas op wielen, de Veranderkizt).

Quality of Life Centre

Aan de hand van Good Practices willen we meer richting geven aan de kwaliteit van leven voor personen met CISN, ook na 2017 als het Enablin+ project wordt afgerond. De kennis moet daadwerkelijk bij de mensen met CISN zelf komen en ook beschikbaar blijven. Om dit mogelijk te maken is een werkwijze ontwikkeld rondom Quality of Life Good Practices op basis van partnership.

Enablin+ partners

Elke partner werkt samen met een lokaal, regionaal en/of nationaal netwerk, bestaande uit beroepsopleidingen, zorg aanbieders en ouderverenigingen. Het Enablin+ consortium werkt samen met experts op het gebied van de doelgroep kinderen en jongeren met complexe en intensieve ondersteuningsvragen

De partners

Focus op EMB

Het Quality of Life Centre richt zich op alle personen met complexe intensieve ondersteuningsvragen (CISN). Onze primaire focus gaat echter wel uit naar mensen met EMB vanuit de overtuiging dat een antwoord op hun vragen als voorbeeld kan dienen voor overige doelgroepen. In de dagelijkse praktijk van zorg en onderwijs blijkt dat de specifieke ‘EMB-benadering’ ook zeer geschikt is voor een bredere doelgroep.

Meer lezen over onze aanpak

Mensen met CISN

Mensen met CISN (Complex Intensive Support Needs) zijn in het dagelijks leven ‘zorgintensief’ voor hun omgeving. Vergeleken met andere leeftijdsgenoten, hebben ze ‘extra ondersteuningsvragen’ en ze zijn vaak non-stop aangewezen op hulp van anderen. Er is in alle situaties sprake van een stoornis en/of verstandelijke beperking (van zeer licht tot zeer ernstig). Ook mensen met EMB, worden tot deze doelgroep gerekend.

Meer lezen over de doelgroep CISN

De dagelijkse praktijk

In de dagelijkse praktijk van zorg en onderwijs blijkt dat de specifieke ‘EMB-benadering’ ook zeer geschikt is voor een bredere doelgroep. De bredere onderwijsdoelgroep EMB (ABC) betreft: leerlingen met ondersteuningsvragen voortkomend uit de combinatie van een licht verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar of moeilijk te reguleren gedrag. Denk ook aan leerlingen met een matig verstandelijke beperking met taal- en spraakmoeilijkheden of een verstandelijke beperking in combinatie met zorgintensieve motorische beperkingen. Kortom: de ‘EMB-benadering’ is toepasbaar voor een grote groep personen, jong en oud, met meervoudige, complexe en/of intensieve ondersteuningsvragen in zowel gezinssituaties, zorg als onderwijs.