Over ons


Ouders, netwerk en professionals voorzien van kennisproducten en -diensten die het gezamenlijke belang vooropstellen, het onderlinge contact betekenis geven en de benodigde samenwerking tot een feest maken

 

Aanleiding

De grote hoeveelheid beschikbare kennis en expertise voor personen met intensieve ondersteuningsvragen, wordt vaak adhoc en gefragmentariseerd toegepast in ‘zorg en onderwijs’ voor hen. Hierdoor komen zij onvoldoende tot hun recht en is er ontevredenheid en onrust bij de betrokken partijen. Dit leidt tot verwijdering terwijl juist de verbinding tussen hen, voorwaarde is als je 24/7 bent aangewezen op anderen.


Onze droom

Dat wordt erkend dat zorgintensieve personen, hun ouders en gezin, een leven lang zijn aangewezen op anderen 24/7. Dat die bemoeienis van wie dan ook, fatsoenlijk is geregeld  en dat de kansen hiervoor, worden benut op basis van behoeften van de persoon zelf, ouders en verwanten.


Onze missie

Wij geloven dat een mooi en waardevol leven mogelijk is voor zorgintensieve personen. Een leven met een eigen leefstijl, leermogelijkheden, liefdevolle zorg en ondersteuning. Daarnaast geloven wij in tevreden ouders en verwanten vol vertrouwen en in bekwaam personeel met werkplezier, voldoening en trots.

Onze kernwaarden:

  1. Mooi en waardevol leven samen
  2. Verbonden door kennis en kwaliteit
  3. Echt samenwerken
Image

Hoe dan?

Door ouders, netwerk en professionals te voorzien van kennisproducten en -diensten die het gezamenlijke belang vooropstellen, het onderlinge contact betekenis geven en de benodigde samenwerking tot een feest maken. Kortom: voorwaarden scheppen voor een mooi en kwaliteitsvol leven.