Echt samenwerken


Het Quality of Life Centre is een netwerkorganisatie die haar doelen wil realiseren in samenwerking met partners. Hieronder vind je een overzicht van al onze partners!
 

Overzicht partners

Onze partners

Ouders
Image
Wij willen zorg en leven integreren en staan voor de verbinding tussen zorgvrager, verwanten, vrijwilligers en professionals
Naar website
Zorgadvieswinkel

Image

Beleefstijl Salland is een zorgadvieswinkel waar je je breed kunt orienteren op zorgoplossingen in elke fase van je leven.

Naar website
E-health
Image
Met 'Passief Beweeg' technologie ontspanning en vitaliteit bieden als wapen tegen stress, depressie en bewegingstekort.
Naar website
Beroepsonderwijs
Image
Iedere dag zien wij producten, diensten en oplossingen die er gisteren nog niet waren. Saxion vindt dat de mens in dit proces centraal moet staan.
Naar website
Ouders
Image
De stichting heeft als droom een samenleving te zijn waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap samen leven.
Naar website
Onderwijs
Image
Alle leerlingen, ongeacht hun afkomst, religie, etniciteit of beperking, hebben recht op onderwijs. Regulier waar het kan, speciaal waar het moet.
Naar website
Wetenschap
Image
De Universiteit Antwerpen ontwikkelt, ontsluit en verspreidt wetenschappelijke kennis voor EMB door onderzoek, onderwijs en dienstverlening.
Naar website
Onderwijs
Image
Alle leerlingen hebben recht op inspirerend en doordacht onderwijs dat hen helpt hun potentieel te ontwikkelen
Naar website
Wetenschap
Image
Academisch kenniscentrum voor vragen rondom zingeving, levensbeschouwing, en de inrichting van een humane samenleving.
Naar website
Wetenschap
Image
De universiteit creëert en deelt kennis via onderzoek, onderwijs en wetenschapsbeoefening op hoog niveau.
Naar website
Expertisecentrum
Image
Wij bieden zorgverlening aan kinderen en volwassenen met communicatief meervoudige beperkingen
Naar website
E-health
Image
Met behulp van de taksatieschaal, kan iedereen de eigen zorg- en hulpvraag (per functie en minuten per dag) exact in beeld brengen
Naar website
Expertisecentrum
Image
's Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen
Naar website
Projecten
Image
Internationaal samenwerkings- project tussen 8 partners uit verschillende Europese landen voor personen met EMB.
Naar website
E-health
Image

Jouw Omgeving is een (beveiligde) online omgeving die integrale zorg mogelijk maakt. Wij staan voor transparantie en zoveel mogelijk eigen regie.

Naar website
Zorgaanbieder
Image

Leefstijlpraktijk is een praktijk voor leefstijladvies en begeleiding van kwetsbare kinderen en jongeren met (intensieve) ondersteunings-vragen in hun leef- en leersituatie.

Naar website
Wetenschap
Image

Nestlé Institute of Health Sciences heeft als missie om wetenschappelijke methodes te ontwikkelen die de gezondheid door middel van voeding bevorderen.

Naar website
Netwerkorganisatie 

Image

Lucrum is een platform voor krachtenbundeling op het vlak van inkoop, logistiek, co-creatie, innovatie, duurzaamheid en vastgoedgoed-financiering.

Naar website