Macroniveau

Landelijk beleid

Bestaande ‘doelgroep-kennis’ wordt geïntegreerd in een overkoepelend denk- en werkkader voor mooi en waardevol leven voor kind, gezin en de mensen om hen heen. De verbinding van ‘denken en doen’ in dit kader, toont hoe visie en handelen elkaar versterken in de praktijk.

  • Het denkkader geeft richting aan de praktijk op basis van visie en normatieve uitgangspunten. 
  • In het werkkader wordt de praktijk gestuurd door het curriculum ‘Floreren & Stimuleren’, een vast stappenplan voor integrale ondersteuning, gebaseerd op het evidence-based programma ‘Perspectief’ (Vlaskamp, C.). Zo worden essentiële voorwaarden voor het benodigde maatwerk gewaarborgd. 

Het denk- en werkkader wordt na een proces van voorbereiding, beschrijving, verantwoording en toetsing, landelijk vastgesteld als principle-based gouden standaard, voor het realiseren van een mooi en waardevol leven voor personen met EMB, samen met betrokkenen.


Mesoniveau

Organisaties voor zorg en onderwijs

Het stappenplan (curriculum), regelt een eenduidige werkwijze voor integrale beeldvorming, advies- en werkprocessen. Met behulp van een soort navigatiesysteem, kunnen loketten en organisaties hier mee aan de slag. Professionals krijgen -via een klant- toegang tot dit systeem op hun computer of telefoon. Zo kan worden genavigeerd op goede zorg en passend onderwijs, in samenwerking met het betreffende kind en gezin. Het systeem maakt diagnostiek en advies op maat mogelijk volgens de vaste stappen. Dit kan bij de loketten aan de voorkant van een zorgproces, maar ook bij hulpvragen en mijlpalen, tijdens dat proces. Daarnaast stuurt het op benodigde ondersteuning of hulpmiddelen en biedt het ruimte voor interdisciplinaire samenwerking en rapportage. Voor de zoektocht naar technologische toepassingen, is er toegang tot een (ICF) gestandaardiseerde toolbox met good practices waaruit geput kan worden. Het navigatiesysteem helpt zorg en onderwijs organiseren, communicatie en samenwerking faciliteren en mooi en waardevol leven, realiseren. Op naar maatwerk door en voor organisaties, kind en gezin. 


Microniveau

Kind en gezin

Ouders en verwanten krijgen ook beschikking over het navigatiesysteem, via computer en telefoon. Voor hen gaat het om een persoonlijke toegang en ze beheren het systeem ook (al dan niet samen met een casemanager). Door het vaste stappenplan (curriculum), biedt het systeem hen eenduidige informatie en praktische handvatten, aan de hand van algemene opties (de stappen). Het scala aan persoonlijke toepassingsmogelijkheden maken het tot een echte maatwerktool. Denk aan je eigen routeplanner voor plan, beeldvorming, advies, arrangement, doelen, ondersteuning. 

Er is ruimte voor het dossier en een agenda. De toolbox met good practices helpt bij vraag gestuurd zoeken naar technologische toepassingen zoals hulpmiddelen. Het systeem faciliteert veilige communicatie en samenwerking. Het is toegankelijk voor alle betrokkenen, van loketfunctionaris tot adviseur, van verpleegkundige tot neuroloog, van buurvrouw tot juf, van begeleider tot hulpmiddelenleverancier. Deze ‘maatwerktool’ helpt zorg en onderwijs organiseren, communicatie en samenwerking faciliteren en mooi en waardevol leven, realiseren. Op naar maatwerk door en voor organisaties, kind en gezin.