Waar staan we nu?

Health Deal Actielijn 1. Uitwerken en formaliseren van het denk- en werkkader.
Vanuit het QoL Centre is een integraal denk- en werkkader ontwikkeld als blauwdruk voor goede ondersteuning van personen met EMB. Het is een ziens- èn werkwijze die richting geeft aan een mooi en waardevol leven met goede zorg èn passend onderwijs. Daarbij staat het leven van kind, gezin en professionals samen, centraal. De uitgangspunten worden onderschreven door betrokken ouders, professionals, professoren en hoogleraren.

Health Deal Actielijn 2. Aanvraagtraject voor gouden standaard (ondersteuning van EMB kind en gezin).
Rode draad in het denk- en werkkader is een stappenplan gebaseerd op een erkend programma voor mensen met EMB. Dit stappenplan is bedoeld voor de doelgroep als geheel èn voor individuele toepassingen in de eigen leef- en leersituatie. Een doelgroep- en een maatwerkstandaard dus. Het denk- en werkkader  (inclusief het stappenplan), wordt voorgelegd aan het ZIN (Zorg Instituut Nederland) als principle based gouden standaard voor ondersteuning van personen met EMB, en de mensen om hen heen.

Health Deal Actielijn 3. Inhoudelijk en technisch door ontwikkelen van het Platform ‘Jouw Omgeving’.
Er is een bewezen, webbased platform beschikbaar dat kan dienen als digitale tool om -via het stappenplan- de gouden standaard toe te passen, op een natuurlijke manier. Het gaat om een eigen platform voor kind (en gezin). Ouders worden primair eigenaar van dit platform. Om te voldoen aan de maatwerkeisen moet het doorontwikkeld worden op verschillende onderdelen, waaronder het integreren van de standaard. De inhoud hiervoor is onderzocht en het plan ligt startklaar. Op dit moment biedt het al veel mogelijkheden zoals: vastleggen van informatie en faciliteren van de communicatie en samenwerking tussen betrokkenen.

Health Deal Actielijn 4. Ontwikkelen van de toolbox en deze integreren in het platform.
Naast het platform wordt een toolbox ontwikkeld. De inhoud hiervoor is onderzocht en het plan ligt startklaar. Het betreft een internationaal geclassificeerde toolbox (ICF) voor good practices die (door de integratie met het persoonlijke platform van het kind) betrokkenen adviseert om goede, gepersonaliseerde keuzes te maken voor een mooi leven, goede zorg en passend onderwijs. Voor ontwikkelaars en leveranciers is het een podium voor een onderbouwd en vraag gestuurd aanbod.

Health Deal Actielijn 5. Door ontwikkelen van het Platform ‘Jouw Omgeving’ tot Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO)
Het PGO voor EMB is volop in ontwikkeling zowel qua inhoud als technische vormgeving. De feitelijke realisatie ervan gaat samen met voorgaande aandachtspunten c. en d.

Health Deal Actielijn 6. Door ontwikkelen van workshops, scholing en coaching (on the job), en het begeleid leertraject uit de proeftuin in het bijzonder.
De voorgaande activiteiten, leiden tot nieuwe leef-, zorg- en werkprocessen en dit vereist scholing, training en coaching. In een landelijke proeftuin wordt momenteel een begeleid leertraject ontwikkeld in de praktijk van -nu- zes gezinnen met een kind met een intensieve ondersteuningsvraag. Ook zorgaanbieders, scholen en een gemeente nemen deel. Uitdagend ontwikkelen in je eigen leeromgeving en ‘het leven samen’, staan centraal in de proeftuin. De activiteiten zijn complementair aan die van het landelijke co-pilotenproject. (Wij zien je wel). Wij richten ons niet op praktische regelzaken, maar op onderliggende (eigen) bronnen en krachten die ouders, gezin en professionals kunnen inzetten, om hun leven samen aan te kunnen. Dit leertraject levert de bouwstenen op voor zo’n proces, op weg naar mooi leven.